Konserwator

Wszelkiego rodzaju prace konserwatorskie związane z regularną opieką nad nieruchomośćmi : osiedlami mieszkalnymi, obiektami biurowymi, handlowymi, magazynowymi, terenami zewnętrznymi itp. Do prac tych należy między innymi:

– Utrzymanie czystości i estetyki w powierzonych budynkach, pomieszczeniach, placach itp.
– Okresowy przegląd wszystkich pomieszczeń i stanu technicznego urządzeń
– Nadzór nad działaniem urządzeń elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych
– Odpowietrzanie grzejników, przegląd, remont i uaktualnianie przeglądów urządzeń PPOŻ
– Wykonywanie wszelkich prac remontowo-modernizacyjnych
– Okresowe konserwowanie, malowanie elementów metalowych, drewnianych
– Konserwacja okuć, zawiasów, samozamykaczy, zamków

W przypadku zaistnienia awarii niezwłoczne 24 godzinne zabezpieczenie budynków (obiektów) i podjęcie działań w celu zminimalizowania ewentualnych zniszczeń.