Ogrodnictwo

Całoroczna i sezonowa opieka nad ogrodem:

– Regularne koszenie, nawożenie i podlewanie trawników
– Cięcie i formowanie żywopłotów, drzew i krzewów
– Przygotowanie gleby, sprzątanie ogrodów i wywóz śmieci
– Niwelacja oraz kształtowanie terenu
– Zakładanie trawników z siewu i z rolki
– Obsadzanie roślinami, budowa skalnych ogrodów
– Odchwaszczanie, pielęgnacja i renowacja trawników
– Montaż systemów automatycznego nawadniania
– Wykonywanie kompozycji wodnych (strumieni, oczek, kaskad itp.)